Skip to content

5C

Titlul proiectului:

“Centru de Comunicaţii cu Clienţii de tip Cloud Computing”

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã

Titlul ProiectuluiCentru de Comunicaţii cu Clienţii de tip Cloud Computing
Finantarea ProiectuluiProiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã
Denumirea Programului OperationalProgramul Operational Competitivitate 2014-2020
Obiectiv GeneralObiectivul proiectului este producerea in vederea comercializarii a unui nou produs “Centru de comunicaţii cu clienţii de tip cloud computing”
ValoareaValoarea totala a proiectului este de 4.350.000,00 lei, din care finantare nerambursabila in valoare de 4.107.500,00 lei (valoare eligibila neramburasabila din FEDR fiind de 3.286.000,00 lei, valoare eligibila neramburabila din bugetul national fiind de 821.500,00 lei)
Durata24 luni
Director de ProiectDr. Ing. George SUCIU

1. A. Activitatile de cercetare industriala

1.1. Proiectarea modelului experimental (solutii componente — cloud, SC, WFM, etc)finalizat
1.2. Realizarea modelului experimental (sotutii componente — cloud, SC, WFM)finalizat
1.3 AchiziLia serviciilor de cercetare industriala pentru experimentarea si validarea solutiei noifinalizat
1.4 Testarea modelului experimentalfinalizat
1.5 Prezentarea si demonstrarea funcLionalitatii si utilitatii modeluluifinalizat
1.6 Achizitie de echipamente si instrumente (active corporate si obiecte de inventar)finalizat

2. B. Activitatile de dezvoltare experimentala

2.1 Elaborarea documentatiei tehnice de realizare a prototipuluifinalizat
2.2 Realizarea prototipuluifinalizat
2.3 Achizitia serviciilor de dezvoltare experimentala pentru testarea si validarea prototipuluifinalizat
2.4 Testare si experimentarea prototipuluifinalizat
2.5 Elaborarea manualului de prezentare si utilizare a prototipuluifinalizat
2.6 Elaborarea documentatiei de pregatire a fabricatiei prototipuluifinalizat
2.7 Achizitie de echipamente si instrumente (active corporate si obiecte de inventar)finalizat