some_text


Anunţ privind finalizarea proiectului cu titlul:

Centru de Comunicaţii – beneficii pentru toţi

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionalã

Bucureşti, 31 Iulie 2014

S.C. BEIA Cercetare SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Peroni, Nr. 14 – 16, Etaj 1, camera 3, sector 4, cod poştal 041386, a finalizat la data de 31.07.2014, proiectul cu titlul: Centru de Comunicaţii – beneficii pentru toţi”, proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, în baza contractului de finanţare nr. 394 / 01.08.2012 încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Valoarea totalã a proiectului a fost de 1.001.986,00 lei, din care asistenţa financiarã nerambursabilã a fost de 749.835,00 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR fiind de 622.363,05 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost de 127.471,95 lei).

Proiectul s-a implementat în localitatea Bucureşti pe o duratã de 24 de luni. Ca urmare a implementãrii proiectului a fost dezvoltat un nou produs „centru de comunicaţii” în scopul producţiei şi comercializãrii, pentru care s-a depus cerere la OSIM pentru protejarea drepturilor de proprietate industrialã. Prin proiect au fost achiziţionate un numãr de 21 de echipamante pentru implementarea proiectului şi pentru introducerea în producţie a produsului realizat. Proiectul a determinat pãstrarea numãrului de locuri de muncã în intreprindere şi crearea a 6 noi locuri de muncã. Proiectul şi-a atins obiectivul general, respectiv producerea în vederea comercializãrii a noului produs „centru de comunicaţii”, prin dezvoltarea start-up-ului inovativ S.C. BEIA Cercetare SRL.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoanã de contact: Mihaela Plechi
Funcţie: Responsabil Informare şi Publicitate
Instituţia: BEIA Cercetare
Tel: 021 3323006; fax: 021 3323005; e-mail: mihaela.plechi@beia.ro

------------------------------

Anunt privind inceperea proiectului cu titlul: Centru de Comunicatii - beneficii pentru toti

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare RegionalaBucuresti, 20 August 2012

S.C. BEIA Cercetare SRL,cu sediul in Bucuresti, Str. PERONI, Nr. 14 - 16, Etaj 1, camera 3, sector 4, cod postal 041386, deruleaza, ancepand cu data de 01.08.2012, proiectul cu titlul: Centru de Comunicatii - beneficii pentru toti, proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare nr. 394 / 01.08.2012 incheiat cu Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.

Valoarea totala a proiectului este de 1.001.986,00 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 749.835,00 lei (valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 622.363,05 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de 127.471,95 lei). Proiectul se implementeaza an localitatea Bucuresti pe o durata de 18 luni.

Obiectivul proiectului este producerea an vederea comercializarii a noului produs centru de comunicatii. Proiectul determina crearea a 6 noi locuri de munca an cadrul institutiei BEIA Cercetare.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:

Nume persoana de contact: Mihaela PLECHI

Functie: Responsabil Informare si Publicitate

Institutia: BEIA Cercetare

Tel 021 3323006; fax 021 3323005; e-mail: office@beia-cercetare.ro