some_text

Titlul Proiectului Centru de Comunicatii - beneficii pentru toti
Finantarea Proiectului Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
Denumirea Programului Operational Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Axa Prioritara 2. Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare
Obiectiv General Obiectivul proiectului este producerea in vederea comercializarii a noului produs centru de comunicatii. Proiectul determina crearea a 6 noi locuri de munca in cadrul institutiei BEIA Cercetare.
Valoarea Valoarea totala a proiectului este de 1.001.986 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 749.835 lei (valoarea eligibila nerambursabila din FEDR este de 622.363,05 lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national este de 127.471,95 lei)
Durata 18 luni
Director de Proiect Ing. Marius ENACHE