Înapoi

Confidentialitatea datelor

Beia Cercetare SRL  asigura, în conditiile legii, pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal ale partenerilor de afaceri (clienti, furnizori, beneficiari, prestatori, etc.) ti respectarea dreptului acestora la protectia vietii private, în privinta prelucrarii datelor cu caracter personal.

 

 Contact

 

Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal (RPD) numit de catre Operator poate fi contactat la urmatoarea adresa de e-mail: dataprotection@beia.ro.

sau

 Ofiter de protectie a datelor personale (DPO) in cadrul Beia Consult International SRL este numit domnul Victor Suciu, tel. : 0040 21 332 30 05 si fax: 0040 21 332 30 06, Romania, Bucuresti, Sector 1, str. Poiana Narciselor nr. 12, office@beia.ro. 

Beia Cercetare S.R.L. este responsabila pentru prelucrarea datelor dvs. personale.

 Nota de informare produce efecte de la data de 25.05.2018. Ea se refera la : pagina web beia-cercetare.ro, e-mail si la contractele/relatiile noastre de afaceri.

 Modul de prelucrare a datele personale

Beia Cercetare S.R.L. colecteaza / stocheaza email-ul dvs. in scopul comunicarii fie prin intermediul website-ului beia-cercetare.ro precum si in cadrul contractelor comerciale. De asemenea Beia Cercetare SRL colecteaza datele dvs. personale prin inregistrarea convorbirilor telefonice in cadrul call center-ului.

Beia Cercetare S.R.L. colecteaza / stocheaza date precum: nume, functie, telefon, email, sediu, in vederea  personalizarii si identificarii.

Beia Cercetare S.R.L. colecteaza ID-ul Dumneavoastra din cookie-urile strict necesare, precum si din inregistrarea apelurilor telefonice in cadrul call center-ului.

Colectarea datele dvs. personale  
Colectam datele dumneavoastra personale direct de la dumneavoastra, atat in format electronic (incluzand inregistrarea convorbirilor telefonice) cat si pe suport de hartie.

Când ne furnizati datele dvs. personale (nume, functie, email, telefon, sediu), se admite ca o faceti in mod voluntar si in cunostinta de cauza. In cadrul call center-ului, colectarea datelor se va face prin inregistrarea apelurilor telefonice. Operatorii call center-ului vor cere in mod special acordul dvs. pentru inregistrarea convorbirilor respective. In cazul in care dvs. nu va dati acordul explicit pentru inregistrare, datele personale nu vor fi colectate si stocate iar serviciile nu se vor presta in conditiile in care aceste date sunt absolut necesare (facturare, corespondenta, etc).
Furnizarea obligatorie de date cu caracter personal este: 
- o cerinta legala.
- o cerinta contractuala.

Temeiuri legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastra personale 
Beia Cercetare S.R.L.  proceseza datele personale “nesensibile”.

Beia Cercetare S.R.L.  nu proceseaza datele personale “sensibile”  sau cu regim special.

Datele personale “sensibile” sunt:

Datele personale cu regim special sunt:

Prelucrarea datelor “sensibile” se va face numai in situatii speciale, respectandu-se cu strictete prevederile legale respectiv Legea 677/2001 – Cap.III.

 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastra personale "nesensibile" este:

Ne angajam sa va protejam în mod legal interesele, drepturile ti libertatile.

Colectartea si procesarea datele dvs. personale
Colectam date personale in cadrul contractelor comerciale, in cazul utilizarii web-site-ului
beia-cercetare.ro precum si in cadrul interactiunilor cu operatorii call-center.

Datele dumneavoastra personale vor fi procesate in urmatoarele situatii:

Nu  prelucram datele dvs. personale în scopuri secundare care sunt incompatibile cu scopurile principale pentru care datele dvs. personale sunt colectate initial, 
fara consimtamântul dvs. prealabil, fara sa existe un interes legitim în acest sens ti
fara un temei juridic.

Perioada de timp in care sunt stocate datele cu caracter personal 

Durata de stocare a datelor dvs. personale va fi limitata pana la indeplinirea scopurilor noastre de procesare.

Datele dumneavoastra personale vor fi sterse la solicitarea dvs. explicita, cu exceptia cazurilor impuse de o alta prevedere legala.

Dezvaluirea datele cu caracter personal

Datele dvs. personale nu vor fi divulgate, in mod normal, catre alte persoane. Daca situatia o impune, datele dvs. personale vor fi divulgate numai cu acordul dvs. concret exprimat.

 Nu vom transfera datele dvs. personale în tari din afara UE sau SEE, sau catre alte organizatii internationale.

Alte precizari cu caracter general

Garantam securitatea datelor dvs. personale colectate si stocate prin:

De asemenea ne obligam sa:

Drepturile persoanei vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

Trebuie sa ttergem datele dvs. personale fara întârzieri nejustificate:

Daca va solicitam prelucrarea datele dvs. personale în scopuri de marketing direct, inclusiv profilarea (în masura în care este legata de un astfel de marketing direct), aveti dreptul sa refuzati aceasta solicitare.

Persoana vizata de prelucrarea datelor cu character personal are dreptul de a solicita, in conditiile legii, portabilitatea acestor date catre un alt operator economic.

Va amintim ca aveti dreptul de a depune o plângere la autoritatea nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personale încalca prevederile Regulamentului.